Press "Enter" to skip to content

Biitti ja Doyle MH-luonnekuvauksessa

Biitti ja Doyle kävivät lauantaina Suomen Beauceron yhdistyksen järjestämässä MH-kuvauksessa Lempäälässä.

Yllätyksiä tuli molempien osalta, mutta ehkä Biitti oli näistä kahdesta suurempi yllätys ja ei niin positiiviseen suuntaan. Doylen osalta suurin yllätys oli, että se leikki testinohjaajan kanssa. Biitin osalta vielä paljon suurempi yllätys oli, että se taas ei lähtenyt mihinkään leikkiin ei TO:n eikä minun kanssani, vaikka se kotona on huomattavasti Doylea kovempi ja vietikkäämpi leikkijä. Sitten vielä Biitin osalta oli suuri yllätys, että se reagoi laukauksiin (ammuttiin vain kolme kertaa ja regointi tuli passiivisessa vaiheessa pienenä levottomuutena). Kävimme Biitin kanssa luonnetestissä 6 viikkoa sitten ja siellä se ei reagoinut laukauksiin millään tavalla eikä ne ole myöskään kertaakaan olleet ongelma PK-kisoissa ja kotonakin on sille ammuttu ihan pienestä pitäen. Myös Ranskassa jalostustarkastuksessa Biitti läpäisi ammunnan puhtain paperin. Tästä voi päätellä, että rata oli Biitille raskas ja kuormittuneena se näköjään reagoi laukauksiin.

Olimme muutama viikko sitten katsojina Santahaminassa järjestetyssä MH-kuvauksessa ja järjestelyt olivat melko lailla erilaiset. Lempäälässä testirata oli hyvin ahtaalla ja epätasaisilla alustalla ja katsojat hyvin lähellä suorittavaa koirakkoa. Santahaminassa taas oli avara tasainen maasto, eri osa-alueet suoritettiin kaukana toisistaan ja katsojat olivat huomattavasti kauempana. En tiedä, että vaikuttavatko järjestelyt lopputulokseen, mutta Santahamina oli kyllä paljon miellyttävämpi ympäristö ainakin ohjaajalle. Erityisesti olisin Lempäälässä toivonut katsojien olevan paljon kauempana. Doyle esim. kävi useaan otteeseen yleisön joukossa, joka kiinnosti sitä huomattavasti muuta toimintaa enemmän.

Etäleikissä molempien koirien osalta huomasi, että ne ovat hakukoiria. Kumpikin lähti etäleikkijän luo piilolle ihan kuin hakuharjoituksissa haamun luo, mutta kun olivat siellä käyneet, niin tulivat pois, eikä leikki enää kiinnostanut. Vaikka molemmat tekivät minusta aivan samoin, jostain syystä Doyle sai osiosta 5c Uteliaisuus “saapuu avustajan luo suoraan ilman apua” ja Biitti  vastaavasti  “ei osoita kiinnostusta”. Tarkistimme asian vielä videolta ja kyllä Biitti menee omatoimisesti avustajan luo piilolle ja vielä melko ripeästi. Pöytäkirjan tarkastaminen siis kannattaa tehdä heti paikanpäällä, vaikka se onkin MH-luvauksessa aika työlästä. Valitusmenettely on Kennelliiton muutoksenhakuohjeen mukainen ja pitäisi siis tehdä tunnin kuluessa tulosten julkistamisesta. Jos ei niin tee, valitusoikeus menetetään, kuten meille nyt kävi.

Laiskuuttani panen molemmat tulokset samaan ruudukkoon. Biitti (Pikkujalon Bad Beat)= B ja Doyle (Tomeran Doyle) = D .

1a. KONTAKTI
Tervehtiminen
B ja D:

Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen

1b. KONTAKTI
Yhteistyö
B ja D:

Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta

1c. KONTAKTI
Käsittely
B ja D:

Hyväksyy käsittelyn

2a. LEIKKI 1
Leikkihalu
B: Ei leiki – ei osoita kiinnostusta

D: Leikkii – aktiivisuus lisääntyy/vähenee

2b. LEIKKI 1
Tarttuminen
B: Ei tartu, nuuskii esinettä

D: Tarttuu heti koko suulla

2c. LEIKKI 1
Puruote ja taisteluhalu
B: Tarttuu viiveellä, irrottaa/pitää, ei vedä vastaan

D: Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes TO irrottaa

3a. TAKAA-AJO B ja D:

Ei aloita

3b. TARTTUMINEN B ja D:

Ei kiinnostu saaliista, ei juoksen perään

4. AKTIVITEETTITASO B: Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata

D: Tarkkailevainen, toiminnot ja rauhattomuus lisääntyy vähitellen

5a. ETÄLEIKKI

Kiinnostus

B: Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja

D: Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja

5b. ETÄLEIKKI
Uhka/aggressio
B ja D:

Ei osoita uhkauselkeitä

5c. ETÄLEIKKI
Uteliaisuus
B: Ei saavu avustajan luo

D: Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua

5d. ETÄLEIKKI
Leikkihalu
B: Ei osoita kiinnostusta

D: Ei leiki – osoittaa kiinnostusta

5e. ETÄLEIKKI
Yhteistyö
B ja D:

Ei osoita kiinnostusta

6a. YLLÄTYS

Pelko

B: Pakenee enintään 5 metriä

D: Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista

6b. YLLÄTYS
Puolustus/aggressio
B ja D:

Ei osoita uhkauseleitä

6c. YLLÄTYS
Uteliaisuus
B: Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin

D: Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa

6d. YLLÄTYS
Jäljellejäävä pelko
B ja D:

Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla

7a. ÄÄNIHERKKYYS
Pelko
B ja D:

Pakenee enintään 5 metriä

7b. ÄÄNIHERKKYYS
Uteliaisuus
B ja D:

Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa

7c. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä pelko
B ja D:

Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita tai väistämistä

7d. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä kiinnostus
B: Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan

D: Pysähtyy, haistelee ja katselee laitetta yhdellä ohituskerralla

8a. AAVEET
Puolustus/aggressio
B: Ei osoita uhkauselkeitä

D: Osoittaa yksittäisiä uhkauselkeitä

8b. AAVEET
Tarkkaavaisuus
B: Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista

D: Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja

8c. AAVEET
Pelko
B ja D:

On enimmäseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimnatkanottoa

8d. AAVEET
Uteliaisuus
B: Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin

D: Menee katsomaan ilman apua

8e. AAVEET

Kontaktinotto aaveeseen

B ja D:

Ottaa itse kontaktia avustajaan

9a. LEIKKI 2

Leikkihalu

B: Ei leiki – ei osoita kiinnostusta

D: Leikkii – aktiivisuus lisääntyy/vähenee

9b. LEIKKI 2
Tarttuminen
B: Ei tartu, nuuskii esinettä

D: Tarttuu heti koko suulla

10. AMPUMINEN B: Häiriintynyt, pelokas/Yrittää paeta

D: Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiiisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön

Kennelliiton mukaan MH:n tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuina.

Mitä tästä sitten jäi käteen. Suomessa ei vielä ole kuvattu niin montaa beussia, että olisi olemassa jotain yhteenvetoja tai ihannekuvaakaan. Ruotsissa vastaavat löytyvät, mutta en tiedä, että onko tämän perusteella saatu siellä rodun luonteeseen jotain muutoksia ja jos, niin mihin suuntaan. Itse en pidä tätä testiä mitenkään kaiken ratkaisijana ja ihmeiden tekijänä, kuten nykyään tunnutaan yleisesti ajateltavan. Joka tapauksessa testi on erittäin kallis ja koska tulkinta puuttuu kokonaan, niin yksittäinen koiranomistaja ei ehkä saa kovin paljon irti testistä. Testi muutenkin minusta enemmän palvelee rotuyhdistystä ja kasvattajia kuin yksittäistä koiranomistajaa.

Verrattuna MH-kuvausta luonnetestiin nämä testaavat koirista eri asioita ja eri tavoin. Luonnetestissä testaaja tulkitsee koiran käyttäytymistä eri osioissa kun taas MH:ssa ei tulkita mitään (miksi koira teki niinkuin teki) vaan pelkästään kirjataan ylös käyttäytyminen.  Luonnetestiä usein arvostellaan, että tuomari ei osaa tulkita koiraa oikein, mutta toki MH-kuvauksessakin sen käyttäytymisen voi nähdä eri tuomari eri tavoin.  Yhtäältä myös testitilanne voi vaihdella ja testin aikana olla häiriöitä yms.  Ne eivät pöytäkirjassa näy. Luonnetestissä koiraa uhataan ihmisen toimesta useampaankin kertaan kun taas MH-kuvauksessa ei ole uhkaa ihmisen taholta ollenkaan. Molemmissa testeissä on hyvät ja huonot puolensa ja jos koirastaan haluaa mahdollisimman paljon tietoa, molemmissa kannattanee käydä.

Muutama kuva lopuksi. Kiitos Petti kuvaajana toimimisesta.

Kolme minuuttia tekemättä mitään on pitkä aika
Biitti tutkii haalarin
Metsästä tulee aave
Doyle leikkisänä
Räminälaitteella
Aaveesta paljastuikin ihminen

Be First to Comment

 1. jaanakin

  Samaa mieltä kanssasi, Santiksen MH-kuvausalue oli parempi. Yhtä kaikki, varmaankin se rodun tyypillinen käyttäytyminen sieltä paljastuu, kun kuvattu joukko on kyllin suuri.

  En tiedä kuinka kuvauksien järjestäjiä on erikseen ohjeistettu tarkkailemaan olosuhteita päivän edetessä. Itse en huomannut, että AAVE-paikan tuulensuuntia olisi mitenkään tarkkailtu. Järjestämisohjeessa sanotaan näin:”Tuulensuunta huomioidaan, jottei koira pysty havainnoimaan aavetta ennen osion alkua. Varalla on oltava vaihtoehtoisia paikkoja.”

  En toki moiti järjestäjiä: Ehkä kyseessä on vain liian monta liikkuvaa osaa, jotka pitäisi muistaa ottaa huomioon rutiininomaisesti.

  Jahka Beauceroneille aletaan laatia MH:n pohjalle ihanteellista luonnekuvaa toivoisin, että asiaa kysyttäisiin myös koirien omistajilta eikä sitä laatisi pieni joukko omista lähtökohdistaan!!!

 2. Totta puhut, Anne. Hieman oli sellainen liian tiivis tunnelma testiolosuhteita miettien. Meidän vuoro oli sunnuntaina. 🙂 Ei se testi minulle henkilökohtaisesti mitään uutta maailmaa mullistavaa antanut.

  Kun tuntee oman koiransa, niin tietää, miten se käyttäytyy. Osallistuin siihen ihan yleiskuvan takia, jota olisi hyvä saada mustavalkoisella rodustamme. Beusseja kun on oikeasti laidasta laitaan. Yhden heikkous on toisen vahvuus ja toisinpäin. Tulokset eivät olleet mitään suuria yllätyksiä minulle. Siinä lopussa sitten lueteltiin, mitä koira on tehnyt kussakin osiossa, mutta ilman sen syvempää analyysia.

  Etäleikin kohdalla oli Lempäälässä se ihmisryhmä aivan liian lähellä koiraa, niin että Kalle oli enemmän kiinnostunut niistä ihmisistä kuin avustajasta metsässä. Testin aikana huomasi, että koira vapautui enemmän. Viimeisessä leikki-tilanteessa innostui enemmän avustajasta kuin alussa. Kyllä tämä lukee siinä raportissa, mutta muutama loppulause olisi ollut hyvä saada.

  • Rodun kannalta on oikein hyvä, että ihmiset vievät koiriaan testattavaksi ja kyllä meilläkin oli Biitin osalta tiedossa, että ei se leiki vieraan kanssa. Kotona taas Doyle ei yleensä leiki, kun Biitti on paikalla. Biitti vie siltä heti kaikki lelut pois.

   Vanhemmilla koirilla on aika lailla opittua mukana käyttäytymisessä eivätkä ne enää kaiken jo nähneinä reagoi yhtä aidosti kuin nuoret koirat. Ja jotkut vahvahermoiset ei vaan muutenkaan viitsi syttyä kaikesta. Mutta kaikesta huolimatta oli kiva käydä ja käydään varmaan taas sitten Biitin jälkeläisten kanssa, jotta näkee, mihin suuntaan on menty.

 3. Niin se ikä varmaan vaikuttaa jollain tavalla. Toisaalta kasvavalla koiralla on niin monta eri vaihetta (mörkö-murros-uhma-mamma-kausi), että eihän sitä siltä kannalta ikinä teitäisi, koska nyt se oikea hetki on saadakseen ihan sen eksaktin kuvan koiran luonteesta. Pääpiirteet on tällä testillä hyvin saatu esille, oli se yksilön ns. päivän fiilis sitten mikä tahansa. Henkilökohtaisesti minulle on tärkeää, että koira on hyvähermoinen ja osaa ratkaista kuormittavia tilanteita omassa psyykkeessään, sen suhde ohjaajaan on oltava hyvä ja sen täytyy osata rauhoittua mahdollisen turhautumisen jälkeen itse ilman apua olematta flegmaattinen. 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *